Cuvantarea Marelui Maestru cu ocazia admiterii MLNAR in Confederatia "Marile Loje Unite ale Europei"

  • DRAG FRATE ŞI ATOTPUTERNIC PREŞEDINTE AL CONFEDERAŢIEI MARILOR LOJI UNITE ALE EUROPEI;
  • ILUŞTRII ŞI ATOTPUTERNICI FRAŢI MARI MAEŞTRII ÎNTRUNIŢI ÎN ACEASTĂ AUGUSTĂ ADUNARE;
  • ILUŞTRII ŞI ATOTPUTERNICI FRAŢI CE REPREZENTAŢI OBEDIENŢA ÎNTRUNITĂ ÎN ACEASTĂ SALĂ;

Vă mulţumesc în numele Masoneriei de pe teritoriul României, a Marii Loji Naţionale A României şi a tuturor fraţilor de sub Obedienţa mea, pentru Onoarea care ni s-a făcut atât nouă cât şi ţării mele, ca Marea Lojă Naţională A României să fie selectată şi admisă în Confederaţia Marilor Loji Unite ale Europei.

Masoneria de pe teritoriul României are un trecut deopotrivă glorios cât şi dramatic.

A traversat fără să se încovoaie abominabila crimă a nazismului; a traversat, menţinând verticalitatea coloanelor, cei 45 de ani de ocupaţie sovietică, am fost întodeauna solidari cu naţiunea şi patria noastră România.

Preţul plătit a fost greu; moarte, tortură, familii distruse, bunurile dobândite prin muncă cinstită jefuite.

Acum de-a lungul acestui drum întunecat, vorbesc în faţa ta Atotputernice Frate Preşedinte Bernard Bertry şi în faţa voastră iluştri şi atotputernici fraţi aducându-vă omagiul unei masonerii şi a unei naţiuni oprimate de-a lungul zbuciumatei sale istorii.

Acceptarea noastră ca membru în Confederaţia Marilor Loji Unite ale Europei implică responsabilităţi şi ample îndatoriri.

Pe tot întinsul Bătrânului Continent există acum unitate de gândire, de acţiune masonică care conferă Confederaţiei posibilitatea ca Europa să devină o mare putere unitară în toate domeniile vieţii prin realizarea unui Om mai bun , perfectibil, care să aducă Pace, Adevăr şi Dreptate la cei din jurul său, pace şi toleranţă între naţiuni.

Nu pot să-mi stăpânesc emoţia pentru că sufletul meu poartă în el încărcătura spirituală atât a fraţilor de sub Obedienţă cât şi a naţiunii, care prin principiul vaselor comunicante spirituale, intră acum în pulsaţia tuturor Atotputernicilor Mari Maeştrii, care luminează acest echilibrat şi aducător de speranţă For.

Constituţiile voastre îşi trec valorile ce le alcătuiesc în Constituţia noastră, felul vostru de a gândi este şi felul nostru, de a concepe lucrarea nu numai pentru Europa ci pentru întreaga Omenire.

Franţa, eterna Franşă, care ne găzduieşte, a rostit prin gura lui Victor Hugo, venit din exil: "Piatra e făcută să construiască şi nu să lovească".

Iată un motto care şi-a păstrat şi-şi va păstra vigoarea.

Pe toate meridianele Planetei se impune un numitor comun, respectarea drepturilor Omului, a demnităţii umane, eradicarea corupţiei care irigă terorismul, această ciumă a vremurilor noastre atât de agitate pe care se impune să le limpezim.

Eforturile noastre de integrare în Alianţa Nord Atlantică au fost rodnice. Acel moment istoric se leagă organic într-o mare reuşită cu momentul pe care îl trăim cu toţi întruniţi sub cupola inundată de lumină a acestei Auguste Adunări.

Prezint aici mulţumirile mele atorputenicului frate JEAN CLAUDE BOUSQUET şi a Marelui Cancelar CHARLES B. JAMEUX, fără braţul lor puternic pe care să mă fi sprijinit, Masoneria Română nu ar fi fost aici.

Felicitându-vă atotputernice frate BERNARD BERTRY care, prezidând această adunare, legaţi într-un tot organic, ce-a fost cu ce este şi cu ce va fi.

Vă rog Atotputernice frate Preşedinte, să primiţi arcolada mea frăţească şi voi cu toţii iluştrii fraţi Mari Maeştrii şi delegaţi şi cu aceasta să deschidem lumii un nou orizont şi o nouă speranţă: Binele biruind şi de data aceasta Răul - rău atât de virulent.

Am zis